Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

26.05.2023 u 15:53

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Sumbul česma.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su, u ulicama Behdžeta Mutevelića i Kemala Kaptanovića, izvršili prebacivanje po jednog priključka. U ulici Kranjčevićeva vrše se radovi na vezivanju novopoloženog cjevovoda a u ulici Kromolj radovi na polaganju cjevovoda, položeno je 16 metara cijevi DN 100.

Nastavljeni su radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Juraja Najtharta a popravke priključaka vrše se u ulicama Osik i Vidovci, na dva mjesta.  Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Panjina kula vrše radove na sanaciji iskopa, u ulici Paromlinska izvršena je zamjena poklopca na revizionom oknu a u ulici Kemala Kapetanovića izvode se radovi na popravci priključnog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove na pročepljenu kanala u ulicama Mehmed paše Sokolovića, Vrbovska, Bistrik, Teheranski trg, Malta, Derebent a čišćenje i pročepljenje slivnika na lokalitetu Blažuj.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulici Safeta Zajke, crpanje separatora na lokalitetu Istočno Sarajevo a crpanje šahta u ulici Kemala Kapetanovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.