Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 29.05.2023.

29.05.2023 u 09:57

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenu i čišćenju kanala u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Teheranski trg, Bakarevića, Gradačačka i Tešanjska a čišćenje kanala i slivnika na lokalitetu Osijek.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Porodice Prašević a crpanje separatora na lokalitetu Istočno Sarajevo.