Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Plan očitanja vodomjera

29.05.2023 u 10:33

Ovlašteni radnici preduzeća će u periodu od 29.05. do 31.05.2023 i 01.06. – 02.06. 2023.godine vršiti očitanje vodomjera na, HRID - JARČEDOLI – ALIFAKOVAC, KAPTOL - KOŠEVO- GORICA- CIGLANE- NOVA BREKA, KOVAČI - VRATNIK- HLADIVODE – FALETIĆI, MIHRIVODE - SEDRENIK- PODHRASTOVI- LOGAVINA - te se mole svi korisnici na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjeru kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

29.05.2023. godine lokalitet HRID - JARČEDOLI – ALIFAKOVAC (ulice Toka Džeka, Berkuša, Tandareva, Bjelavica, Krka, Desete brdske brigade, Huremuša, Okrugla, Kurtin sokak, Terzibašina, Mujkanovića, Balibegovica, Namika Burazerovića, Boguševac, Mehe Čohodara, Paje, Begovac, Mahmutovac, Pastrma, Iza bašče, Kamenica, Sulejmana Zolja, Iza gaja čikma, Pogledine, Dolovi, Iza gaja, Nalina, Trčivode, Hošin brijeg, Jarčedoli, Braće Nuhić, Bajramuša, Močila, Alije Bejtića, Alije Miladina, Kačanik veliki, Šerina, Mujezinova, Timurhanova, Pod Hridom, Hadži Bajrića, Kačanik mali, Iza Hrida, Kamenica, Paje malta, Mehmeda Mujezinovića, Megara, Hafiza Ibrahima Trebinjca, Turbe, Garaplina, Hrvatin, Muhameda Basare, Franjevačka, Avdage Šahinagića, Dugi sokak, Talirevića, Budžak, Isevića sokak, Hendina, Toplik, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda, Čeljigovići, Muje Hrnjice, Džemala Čelića, Braće Morića, Podcarina, Babića bašta).

30.05.2023. godine lokalitet KAPTOL - KOŠEVO - GORICA - CIGLANE - NOVA BREKA (ulice Kaptol, Mejtaš, Čekaluša, Mehmeda Spahe, Buka, Dalmatinska, Tina Ujevića, Džidžikovac, Josipa Vancaša, Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka, Hadži Idrizova, Alekse Šantića, Gabelina, Rizaha Štetića, Trampina, Pruščakova, Alije Isakovaća, Kulovića, Maršala Tita, Radićeva, Mis Irbina, La Benevolencije, Branislava Đurđeva, Reisa Džemaludina Čauševića, Šenoina, Musala, Kotromanića, Maglajska, Skenderpašina, Adila Grebe, Tabašnica, Obala Maka Dizdara, Fehima ef. Čurčića, Muhameda Hadžijahića, Jukićeva, Braće Begić, Zuke Džumhura, Nusreta Šišića Dede, Goruša, Avde Jabučice, Omera Stupca, Danijela Ozme, Jezero, Kemal begova, Hasana Kikića, Dubrovačka, Koševo, Sutjeska, Alipašina, Ključka, Prusačka, Mice Todorović, Dajanli Ibrahim bega, Hakije Kulenovića, Husrefa Redžića, Avde Hume, Bolnička, Patriotske lige, Stjepana Tomića, Ciglanska, Hasana Sušića, Safeta Pašalića, Himze Polovine, Jovana Bijelića, Ismeta Mujezinovića, Ahmeda Muratbegovića, Muhameda Haveije Uskufije, Juraja Najtharta, Asima Ferhatovića, Hamze Orlovića, Marcela Šnajdera, Fikreta Ploče, Betanija, Osmana Krupalije, Odobašina, Mostarska, Crni vrh, Merhemića trg, Antuna Hangija, Marija Mikulića, Kranjčevića, Halida Kajtaza, Tešanjska, Kalemova).


31.05.2023. godine naknadna očitanja lokalitet SKENDERIJA - BAŠČARŠIJA - BISTRIK, HRID - JARČEDOLI - ALIFAKOVAC (ulice Skenderija, Podgaj, Nurudina Gackića, Nova, Tekija, Stolačka, Boraca Zlatišta, Dr Jusufa Tanovića, Vefika Karabdića, Mrakuša, Cicin han, Žagrići, Vranjače, Hambina carina, Šumarka, Brajkovac, Nad lipe, Mjedenica, Save Škarića Zembilja, Čobanija, Ejuba Ademovića, Hadžiabdinica, Firduz begova, Za beglukom, Komatin, Sutorinska, Taleta Ličanina, Terzibašina, Brdo sokak, Goloderica, Harbina, Lipe, Bostarići, Ablakovina, Hadži Mustafe Bostarića, Jedileri, Bistrik basamci, Bistrik potok, Brdo džamija, Nad mejdan, Obala Isa bega Ishakovića, Alajbegovića, Konak, Bistrik, Bakarevića, Bistrik medresa, Hulusina, Huremuša, Telali, Brodac, Mustajpašin mejdan, Kračule, Luledžina, Kazandžiluk, Bravadžiluk, Oprkanj, Halači, Tabaci. Baščaršija, Sarači, Ćulihan, Trgovke, Veliki čurčiluk, Mula Mustafe Bašeskije, Besarina čikma, Prote Bakovića, Ekmića čikma, Na varoši, Gazi Husref begova, Mudželeti, Čizmedžiluk, Kazazi, Đulagina, Mali ćurčiluk, Zelenih beretki, Bazardžani, Kujundžiluk, Aščiluk, Kundurdžiluk, Halači, Abadžiluk, Hadži Ristića, Sime Milutinovića Sarajlije, Despičeva, Obala Kulina bana, Branilaca Sarajeva, Vladislava Skarića, Jankovića čokma, Štromajerova, Ćumurija, Tekija čikma, At mejdan, Hamdije Kreševljakovića, Čobanija, Ejuba Ademovića, Muhameda Kantarardžića, Ferhadija, Ćemaluša, Kulovića, Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, Todora Švrakića, Hadži Damjanova, Jaroslava Černija, Edhema Mulabdića, Koturova, Velika avlija Laure Papo Bohorete, Jelića, Fra Grge Martića, Gajev trg, Gimnazijska, Dženetića čikma, Petrakijina, Mehmed paše Sokolovića, Nikole Kašikovića, Ivana Cankara, Niže banje, Josipa Štadlera, Muse Ćazima Ćatića, Toka Džeka, Berkuša, Tandareva, Bjelavica, Krka, Desete brdske brigade, Huremuša, Okrugla, Kurtin sokak, Terzibašina, Mujkanovića, Balibegovica, Namika Burazerovića, Boguševac, Mehe Čohodara, Paje, Begovac, Mahmutovac, Pastrma, Iza bašče, Kamenica, Sulejmana Zolja, Iza gaja čikma, Pogledine, Dolovi, Iza gaja, Nalina, Trčivode, Hošin brijeg, Jarčedoli, Braće Nuhić, Bajramuša, Močila, Alije Bejtića, Alije Miladina, Kačanik veliki, Šerina, Mujezinova, Timurhanova, Pod Hridom, Hadži Bajrića, Kačanik mali, Iza Hrida, Kamenica, Paje malta, Mehmeda Mujezinovića, Megara, Hafiza Ibrahima Trebinjca, Turbe, Garaplina, Hrvatin, Muhameda Basare, Franjevačka, Avdage Šahinagića, Dugi sokak, Talirevića, Budžak, Isevića sokak, Hendina, Toplik, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda, Čeljigovići, Muje Hrnjice, Džemala Čelića, Braće Morića, Podcarina, Babića bašta)


01.06.2023. godine KOVAČI - VRATNIK- HLADIVODE – FALETIĆI (ulice Faletići, Baruthana, Nova baruthana, Hladivode, Hladivode sokak, Moščanica, Sarajevskih gazija, Brusulje, Čopinica, Aganoviča sokak, Hadžijska ravan, Škaljin sokak, Ablagijin sokak, Višegradska kapija, Obhodža, Crvenica, Čorbadži dede Mustafage, Obhodža lipe, Zmajevac, Streljačka, Rogina, Osmana Nakaša, Sedrenik, Sedrenik čikma, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik sokak, Ramića Banja, Grličića brdo, Alije Nametka, Arapova, Žepa, Fojnička, Požegina, , Hadžišabanovića, Mejlijina, Kiseljačka, Hadži Jamakova, Vinograd, Piruša, Očaktanum, Hasana Kaimije, Hadži Kajmakova, Prijepoljčeva, Kovači, Džinina, Abdesthana, Ploča, Saburina, Dizdareva, Mustafe Dovadžije, Bakije sokak, Mišćina, Evlije Čelebije,Mlini, Sumbul Česma, Nova mahala, Srebrenička, Kreštalica, Strošići, Širokac, Vratnik mejdan, Lubina, Ramića sokak, Heljevac, Hadži Mustafina, Prijeka česma, Donje Čebedžije, Srednja,Nafije Sarajlić, Porčina, Mačkareva, Džanin sokak, Mraovac, Gornje Čebadžije, Čebedžije, Carina, Mali sokak, Poddžebhana, Bećarevo ćoše, Ispod oraha, Mustajbega Ličkog, Ispod grada, Abdulaha efendije Fočaka, Elezova, Mehmedagina, Ispod grada, Dol, Bentbaša, Nevjestina, Pod bedem, Tabijska, Hendek, Kršilovac, Kalhanski sokak, Bijela česma, Tahčića sokak, Nikolića čikma, Jekovac, Bijela česma, Bijela džamija, Halilbašića, Nadmlini)


02.06.2023. godine MIHRIVODE - SEDRENIK- PODHRASTOVI- LOGAVINA (Sfvet bega Bašagića, Ulomljenica, Patke, Kasima ef. Dobrače, Potok, Hasana Kaimije, Sagrdžije, Fadil paše Šerifovića, Sagrdžije, Hamida Svrze, Pirin Brijeg, Halim hodžina, Čadordžina, Hercina, Medrese, Nerkesijina, Alije Nametka, Mihrivode, Ticina, Vrbanjuša, Budakovići,Cvijetina, Logavina, Ispod Budakovića, Vareška, Skendera Kulenovića, Brdovita, Kriva, Ramića banja, Šejh Juje, Sedrenik, Sedrenik mali, 105. brigade, Alberta Fortisa, Idriza Ahmetovića, Kaukčijina, Grdonj, Panjina kula, Nedžada Musića, Branka Galeba, Hamida Beširovića, Šefika Halimanovića, Braće Kadić, Humka, Gornja Breka, Husage Čišića, Breka, Bardakčije, Imamovića, Hadži Lojina, Usorska, Kartal, Hrastovi, Glamočka, Strmac, Himze Polovine, Mandrina, Čadordžina, Braće Eškenazi, Sunulah efendije, Golobrdica, Alije Đerđeleza, Ćemerlina, Glođina, Toromanova, Kečina, Hrgića, Potoklinica, Karpuzova, Adžemovića, Mehmeda Handžića, Ašikovac, Papučina, Mandrina, Behar, Pehlivanuša, Bulbulina, Tijesna, Curak, Sepetarevac, Đemila Krvavca, Abdića, Hadži Hajdareva, Sepetarevac, Midhata Karića Mitke)