Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

29.05.2023 u 12:37

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova na najavljenim lokalitetima.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u ulici Behdžeta Mutevelića i Ferida Srnje vrše radove na prebacivanju priključaka.

U ulici Kromolj vrše se radovi na polaganju cjevovoda a u ulicama Žepa i Soukbunar izvode se radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu.  Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa u ulici Avde Hume.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas vrše radove na popravkama uličnih kanala u ulicama Bakarevića i Borak. Radovi su u toku.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vrši radove na pročepljenu i čišćenju kanala u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Teheranski trg, Bakarevića, Gradačačka i Tešanjska a čišćenje kanala i slivnika na lokalitetu Osijek.

Crpanje septičke jame vrši se u ulici Porodice Prašević a crpanje separatora na lokalitetu Istočno Sarajevo.