Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 30.05.2023.

30.05.2023 u 08:34

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na crpanju i pročepljenu kanala u ulicama Bakarevića, Uzunovića sokak i Džidžikovac.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Butilska a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.