Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

30.05.2023 u 15:00

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Kranjčevićeva, kao i radovi na popravci kvara u ulici Urijan Dedina.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata vrše radove na polaganju cjevovoda u ulici Kromolj a tokom dana položeno je 20 metara cjevovoda. Prebacivanje jednog priključka izvršeno je u ulici Hasana Brkića.

Radovi na saniranju loma glavne vodovodne cijevi i popravka priključka izvode se u ulici Ćamila Sijarića. Popravka priključka vrši se i u ulici Panjina kula.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas vrše radove na rekonstrukciji priključnog kanala u ulici Ramiza Jašara, popravku priključnog kanala u ulici Kurtin sokak i izrada separatnog kanala u ulici Panjina kula. Radovi su u toku.

U toku su i radovi na sanaciji pristupnog puta do lokalnog rezervoara vode Klanice u saradnji sa CZ Općine Centar.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vrši radove na crpanju i pročepljenu kanala u ulicama Bakarevića, Uzunovića sokak i Džidžikovac.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulici Butilska a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.