Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 31.05.2023.

31.05.2023 u 08:42

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenu kanala u ulicama Bakarevića, Branilaca Sarajeva, Branislava Nušića i Uglješići a pročepljenje slivnika na Trgu solidarnosti.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Mihaljevska i Safeta Zajke, crpanje šahta u ulici Hasana Brkića a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.