Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

31.05.2023 u 15:27

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Behdžeta Mutevelića, izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu u ulici Butilska, kao i popravke kvarova u ulicama Porodice Hasagić i Pogledine.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su u ulicama Ahatovići i Ferida Srnje izvršili prebacivanje po jednog priključka a u ulici Kromolj, tokom dana položeno je 30 metara cjevovoda.  

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Gornji Kartal i Berkuša mala. Osposobljavanje zapora izvršeno je na uglu ulica Kobilja glava-Novi rezervoar,  popravka zapora na uglu ulica Čekaluša-Hazima Šabanovića a popravka uličnog ventila u ulici Stara kaldrma. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su nastavili radove na rekonstrukciji priključnog kanala u ulici Ramiza Jašara, zatim vrše zamjenu revizionog okna u ulici Hakije Kulenovića, kao i radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula. U ulici Avde Hume izvršena je zamjena poklopca na šahtu.

Nastavljeni su radovi na sanaciji pristupnog puta do lokalnog rezervoara vode Klanice u saradnji sa CZ Općine Centar.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vrši radove  na pročepljenu kanala u ulicama Bakarevića, Branilaca Sarajeva, Branislava Nušića i Uglješići a pročepljenje slivnika na Trgu solidarnosti i u ulici Muhameda ef. Pandže.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Mihaljevska i Safeta Zajke, crpanje šahta u ulici Hasana Brkića, ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića a slivnika u ulici Nikole Kašikovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.