Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 01.06.2023.

01.06.2023 u 08:44

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenu kanala u ulicama Safeta Zajke, Bakarevića, Ramiza Alića, Igmanska, Bulevar Meše Selimovića i Šehitluci a pročepljenje slivnika na Trgu solidarnosti.
Čišćenje kanala i slivnika vršit će se u ulicama Vogošćanskog odreda, Feriza Menzuke, Igmanska i Blagovac.
Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Hendekuša i Safeta Zajke, a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.