Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

01.06.2023 u 15:23

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su u ulici Behdžeta Mutevelića prebacili dva priključka i izvršili ugradnju hidranta, u ulici Branilaca Hotonja, također, prebačena su dva priključka, u ulici Ferida Srnje prebačeno je pet priključaka a u Ahatovićima prebačena su četiri priključka.

U ulici Kromolj, tokom dana položeno je 30 metara cjevovoda. Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulici Rajlovačka cesta, na tri mjesta.

Radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu vrše se u ulici Vrbanjuša a u ulicama Ivana Cankara i Kasima ef. Dobrače, u sklopu aktivnosti na isključenju potrošača, izvršeno je blindovanje priključka. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su nastavili radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula. Izvršeno je ugrađivanje poliesterske cijevi DN 300 i prespajanje jednog fekalnog priključka a u ulici Bolnička, vrše se radovi na popravci priključnog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vrši radove na pročepljenu kanala u ulicama Safeta Zajke, Bakarevića, Ramiza Alića, Igmanska, Bulevar Meše Selimovića i Šehitluci a pročepljenje slivnika na Trgu solidarnosti.

Čišćenje kanala i slivnika vršeno je u ulicama Vogošćanskog odreda, Feriza Menzuke, Igmanska i Blagovac, ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića a snimanje kanala na Trebeviću.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.