Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 02.06.2023.

01.06.2023 u 15:29

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na
popravkama u slijedećim ulicama: Kobilja glava, Braće Baljić, Sabita Užičanina, Mahmuta
Mahmutovića, Novopazarska, Soukbunar, Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića, Branilaca
Hotonja, Ferida Srnje, Ahatovićka, Muhameda ef. Pandže, Muhidina Čomage, Saburina, Sedrenik,
Tijesna, Husinjska, Alojza Benca i Ferde Hauptmana.
Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.