Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Očitači na terenu: Mole se potrošači da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

02.06.2023 u 07:53

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod I kanlizacija” d.o.o. Sarajevoće u periodu od 05.06. do 09.06.2023. godine vršiti očitanje vodomjera na lokalitetima: BJELAVE - NAHOREVO- KOBILJA GLAVA -  HOTONJ DONJI,  SEMIZOVAC - VOGOŠĆA, HOTONJ GORNJI - KOŠEVSKO BRDO - VELEŠIĆI,  POFALIĆI - BUĆA POTOK,  BULJAKOV POTOK - BRIJEŠĆE BRDO.

Očitači na terenu: Mole se potrošači da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

Mole se svi korisnici na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjeru kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

05.06.2023. godine lokalitet BJELAVE – NAHOREVO - KOBILJA GLAVA -  HOTONJ DONJI (ulice Šejh Mehmedova, Zaima Šarca, Mandžina, Bjelave, Zatikuša, Šekerova, Tahmiščijina, Dola, Kevrin potok, Envera Čolakovića, Armaganuša, Kovačeva, Pinje Bajraktara, Ludviga Kube, Romana Petrovića, Behaudina Selmanovića, Hadži Bešireva, Derebent, Mehmeda Šakira Kurtćehajića, Provare, Tahtali sokak, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Višnjik, Sumbul Avde, Himzarina, Nusreta Fazlibegovića, Fikreta Ploče, Rušida Prgude, Asafa Serdarevića, Mustafe Busuladžića, Nahorevska, Fadila Jahića Španca, Hamida Beširovića, Aleksandra Puškina, Svetozara Ćorovića, Alapi, Radava, Kromolj, Armije RBiH, Izlazi, Slatina, Šipska, Stara kaldrma, 31. jula, Kobilja glava, Kenana Brkanića, Slatinski put, Suada Hasanovića, Ramiza Gugača, Orahov brijeg, Dejzina Bikića, Zije Dizdarevića, Sulejmana Omerovića Cara, Jabuka, 28. februara, Karavdića sokak, Hotonj donji, Branilaca Hotonja, Mitra Šućura, Branilaca Šipa).

06.06.2023. godine lokalitet SEMIZOVAC - VOGOŠĆA (ulice Nebočaj, Donja Vogošća, Hilme Krke, Stara cesta Semizovac, Stara željeznička cesta, Svrake, Nova cesta, Vranjak, Lug, Nova željeznička cesta, Podgaj, Ljubina, Poturovići, Krivoglavci, Igmanska, Gornja Jošanica, Donja Jošanica, Uglješići, Dreskovača, Braće Planja, Porodice Hasagić, Safeta Krupića, Omladinska, Jošanička, Samira Gradišića, Braće Helać, Braće Kršo, Akifa ef. Biserovića, Skendera Kulenovića, Spasoja Blagovčanina, Feriza Merzuka, Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Partizanskog odreda Zvijezda, Rosulje, Remzije Veje, Tome Mendeša, Blagovac, Rašida Bešlije, Ramiza Alića, 24. juni).

07.06.2023. godine lokalitet HOTONJ GORNJI - KOŠEVSKO BRDO - VELEŠIĆI (ulice Menjak, Ugorsko, Muje Šejte, Barica, Hasana Merdžanovića, Izeta Delića, Dumača, Hotonj gornji, Gornji Velešići, Abdurahmana Muharemije, Ejuba Delalića, Muhidina Čomage, Edina Koromana, Novi rezervoar, Koševsko brdo, Antuna Hangija, Tepebašina, Hasana Bibera, Muhameda ef. Pandže, Mustafe Behmena, Velešići, Isaka Samokovlije, Ćamila Sijarića, Reisa Fehima Spahe, Reisa Fehima Spahe čikma).

08.06.2023. godine lokalitet POFALIĆI - BUĆA POTOK (ulice Ruđera Boškovića, Humska, Pofalićka, Krivajska, Orašačka, Muhameda Ridžanovića, Ivanjska, Drinska, Hum brdo, Orlovačka, Zahira Panjete, Fra Matije Divkovića, Bana Mateja Ninoslava, Adema Buće, Skopljanska, Petra Sinana Šaina, Blagajska, Safeta Zajke, Muzafera Mešića, Safeta Isovića, Nusreta Aganovića, Amira Krupalije, Sulje Jahića, Hameda Hodovića, Otona Župančića, Adema Hubijara, Adema i Muradifa Omerspahića, Vladimira Preloga, Braće Kovačević, Trebinjska, Šerifa Loje, Mehe Smailagića, Nusreta Prohića, Glasinačka, Feriza Tumbula, Tuzlanska, Bužimska, Nazifa Hadžovića, Asima Čamdžića, Osmana Džikića, Omera Kovača, Muvedina Ramovića).

09.06.2023. godine lokalitet BULJAKOV POTOK - BRIJEŠĆE BRDO (ulice Remzije Pehlivanovića, Rafaela Gaona, Kasima Hadžića, Saliha Behmena, Dolačka, Esada Midžića, Bratunačka, Bosanskih banova, Dr Irfana Ljubljankića, Hekim Ogul Alipaše, Grada Bobovca, Mustafe Muje Pašića, Smaila Šikala, Derviš Fevzi Mostarca, Derviša Sude Vražalice, Potur Šahidijina, Vitkovac, Ragiba Džinde, Bana Borića, Mahmuta Bušatlije, Hameda Buljubašića, Rifata Burdževića, Hadži Ahmeda Kandelije, Enesa Herića, Orahovačka, Jusufa Juke Gojaka, Goraždanska, Adnana Žunića, Mehmeda Arapčića, Briješće brdo, Izeta Karšića, Vrandučka, Omera Šahića, Safeta Ahmedspahića, Brezanska) .