Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 02.06.2023.

02.06.2023 u 08:47

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Vogošćanskog odreda, Feriza Menzuke, Igmanska, Braće Kršo, Jošanička i Omladinska.

Pročepljenje kanala vršit će se u ulicama Bakarevića i Kranjčevićeva a pročepljenje slivnika u ulicama Zmaja od Bosne i Trg Oteškog bataljona.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Safeta Zajke i Bačići, a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.