Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

02.06.2023 u 15:03

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Behdžeta Mutevelića, kao i radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu u ulici Soukbunar.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su u ulici Ferida Srnje izvršili prebacivanje dva priključka, u ulici Branilaca Hotonja prebačena su tri priključka a u Ahatovićima prebačen je jedan priključak. U ulici Kromolj danas je položeno 15 metara cjevovoda.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Novopazarska i Mahmuta Mahmutovića a popravke priključaka vrše se u ulicama Gornji Velešići, Muhameda ef. Pandže i Mahmuta Mahmutovića. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula, kao i radove na popravci priključnog kanala u ulici Bolnička.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Vogošćanskog odreda, Feriza Menzuke, Igmanska, Braće Kršo, Jošanička i Omladinska, pročepljenje kanala u ulicama Bakarevića i Kranjčevićeva a pročepljenje slivnika u ulicama Zmaja od Bosne i Trg Oteškog bataljona.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Safeta Zajke i Bačići, a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Vogošća vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.