Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 05.06.2023.

05.06.2023 u 08:54

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju kanala i slivnika u ulici Paromlinska.

Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulicama Bakarevića, Sulejmana Omerovića Cara, Kranjčevićeva, Danijela Ozme, Lava Tolstoja i Branka Galeba a pročepljenje slivnika u ulicama Zmaja od Bosne, Trg Oteškog bataljona i Kamenica.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bačići a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.