Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

05.06.2023 u 15:39

U toku su radovi na blindovanju cjevovoda na uglu ulica Kromolj-Slatina, kao i radovi na ukidanju gradilišnog priključka u ulici Branilaca Šipa.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su u ulici Behdžeta Mutevelića izvršili prebacivanje dva priključka a u ulici Ferida Srnje borovana su dva priključka. U ulici Kromolj danas je položeno 25 metara cjevovoda.

Popravka priključka vršena je u ulici Humska a popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Čadordžina. Izmjena uličnog ventila je vršena u ulici Humska, popravka uličnog ventila u ulici Svrake a ugradnja uličnog ventila u ulici Čadordžina. Ugradnja zapora vršena je na lokalitetu Bjelašnica-Babin do. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula, kao i radove na rekonstrukciji fekalnog priključka u ulici Bolnička. U ulici Nikole Šopa vrše se radovi na montaži spoja separatnog kanala a ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

Na lokalitetu Nahoreva, Rezervoar “Klanice”, vršeno je čišćenje i osposobljavanje protoka vode od izvora prema rezervoaru.

Radovi na čišćenju kanala i slivnika vršeni su u ulici Paromlinska, pročepljenje i čišćenje kanala u ulicama Bakarevića, Sulejmana Omerovića Cara, Kranjčevićeva, Danijela Ozme, Lava Tolstoja i Branka Galeba a pročepljenje slivnika u ulicama Zmaja od Bosne, Trg Oteškog bataljona i Kamenica.

Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bačići, ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića a snimanje kanala izvršeno je u ulici Bosanska.