Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 06.06.2023.

06.06.2023 u 08:47

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala ulicama Bakarevića, Safeta Zajke, Hamdije Kreševljakovića i Branka Galeba, pročepljenje kanala i slivnika u ulici Gazi Husref begova a ispitivanje kanala na lokalitetu Pionirska dolina.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bačići i u ulici Gornji Velešići a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.