Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

06.06.2023 u 15:56

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u ulici Behdžeta Mutevelića vrše radove na izradi veze DN 100/100 a u ulici Ferida Srnje borovana su dva priključka. U ulici Kromolj nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda, danas je položeno 30 metara cjevovoda.

Radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu izvode se u ulicama Čadordžina i Ramiza Salčina a popravke priključaka vršene su u ulicama Čobanija i Urijan Dedina. Popravka zapora vršena je na uglu ulica Dženetića čikma-Kartal i Urijan Dedina. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su vršili radove na popravci uličnog kanala u ulici Patriotske lige. Izvršeno je otkopavanje cijevi na mjestu kvara, angažovana cisterna za pročepljenje kanala, kao i kamera za snimanje, te utvrđeno da se žile od drveća  nalaze u cijevi u dužini cc 30 m. Radovi se nastavljaju.

Tokom dana vršeni su radovi na izgradnji separatnog kanala u ulici Panjina Kula a položeno je 12 metara hobas cijevi DN 300.

Radovi na pročepljenju i čišćenju kanala vršeni su u ulicama Bakarevića, Safeta Zajke, Hamdije Kreševljakovića i Branka Galeba, pročepljenje kanala i slivnika u ulici Gazi Husref begova a ispitivanje kanala na lokalitetu Pionirska dolina.

Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bačići i u ulici Gornji Velešići a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.