Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 07.06.2023.

06.06.2023 u 16:03

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na
popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Kranjčevićeva, Franca Lehara, Mehe Smailagića, Donji Hotonj, Ustanička, Safeta Zajke, Nahorevska, Alipašina, Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića, Ferida Srnje, Muje Šejte, Orahov brijeg, Paromlinska, Muhameda ef. Pandže, Muvedina Ramovića i Nusreta Aganovića.
Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.