Pozivni centar

033 483 400
informacije o kvalitetu vode

Analiza vode u maju 2023. godine

07.06.2023 u 07:26

U maju Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo izvršila je fizičko-hemijske analize 872 uzorka vode i mikrobiološke analize 657 uzoraka vode.

Analiza vode u maju 2023. godine

Laboratorija Instituta za vode Bijeljina izvršila je analize hemijskih parametara u 6 uzoraka vode, a laboratorija Centra za zaštitu od zračenja pri Zavodu za javno zdravstvo FBiH izvršila je analize 2 uzorka vode na parametre radioaktivnosti.

Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.