Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 07.06.2023.

07.06.2023 u 08:09

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 07.06.2023.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u ulicama: Mehe Smajlagića, Donji Hotonj, Topal Osman Paše, Ustanička, Safeta Zajke, Nahorevska, Alipašina, Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića, Ferida Srnje, Muje Šejte, Orahov brijeg, Paromlinska, Muhameda ef. Pandže, Muvedina Ramovića i Nusreta Aganovića.

Do pada pritiska u sistemu doći će u ulicama Grbavička i Zagrebačka.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.