Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 07.06.2023.

07.06.2023 u 09:02

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala ulicama Bakarevića, Alibega Firdusa i na Trebeviću, pročepljenje kanala i slivnika u ulici Branka Galeba a čišćenje slivnika i kanala u ulici Marka Marulića.
Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bačići, crpanje taložnika na Butilama a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.