Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 08.06.2023.

08.06.2023 u 08:51

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala ulicama Paromlinska, Zavidovićka, Mustafe Kamerića i na Trebeviću, pročepljenje kanala i slivnika u ulici Patriotske lige a ispitivanje kanala u ulici Kartal.
Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Ljubina, Kremeš i Plandište, ručno čišćenje bazena u ulicama Mjedenica i Garaplina a ručno čišćenje šahtova na Trebeviću.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.