Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

08.06.2023 u 15:09

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na izradi veze na uglu ulica Topal Osman paše- Kemala Kapetanovića.

Radovi na vezivanju cjevovoda, odnosno izradi veza, vrše se i u ulicama Behdžeta Mutevelića, Kemala Kapetanovića i Branilaca Hotonja.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata vrše radove na popravkama kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Alipašina i Soukbunar a popravku priključka u ulici Sime Milutinovića.

U ulici Ferida Srnje prebačeno je pet priključaka a u ulici Kromolj, danas je položeno 25 metara cjevovoda. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata vrše radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina Kula, nastavljeni su radovi na popravci priključnog kanala u ulici Logavina a u ulici Safeta Zajke vrše se radovi na izradi separatnog priključka.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.