Pozivni centar

033 483 400
informacije o kvalitetu vode

Analiza vode u augustu 2023. godine

06.09.2023 u 13:56

U augustu Laboratorija za kontrolu kvaliteta pri KJKP "Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo izvršila je fizičko-hemijske analize 838 uzoraka vode i mikrobiološke analize 753 uzorka vode.

Analiza vode u augustu 2023. godine

Laboratorija "Euro Inspekt" d.o.o. Sarajevo izvršila je fizičko-hemijske i mikrobiološke analize 12 uzoraka vode.

Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.