Pozivni centar

033 483 400
savjeti

Da li azbestne cijevi predstavljaju opasnost?

12.09.2023 u 11:44

Azbestcementne cijevi koje su u sistemu vodosnabdijevanja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo ugrađivane su u periodu od šezdesetih do 1991. godine.

Da li azbestne cijevi predstavljaju opasnost?

Azbestne cijevi su u tom periodu bile standard pa ih tako i danas nalazimo i u Norveškoj, Njemačkoj, Švicarskoj…

Na osnovu aktuelnih podataka koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ne postoje nikakvi dokazi da je azbest kancerogen u slučaju gutanja i nema nikavih dokaza da je konzumacija vode iz azbestnih cijevi u zemljama u kojima se koriste azbestne cijevi povezana sa pojavom karcinoma ili drugim zdravstvenim problemima kod ljudi. Zbog toga azbest nije stavljen na listu polutanata koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode i zakonskom regulativom nisu propisane maksimalno dozvoljene koncentracije azbesta u vodi.

Azbest nije kancerogen prilikom gutanja već samo prilikom udisanja azbestnih vlakana.

Ovaj materijal se više ne koristi za izradu vodovodnih cijevi kao ni drugih proizvoda (krovova, obloga...) ne zbog toga što azbest iz cijevi može predstavljati opasnost po zdravlje stanovništva koje konzumira vodu iz azbestnih cijevi, nego zbog toga što azbest predstavlja opasnost po zdravlje radnika koji rade u proizvodnji azbestnih cijevi usljed mogućeg udisanja azbestnih vlakana prilikom proizvodnje cijevi.

Azbestcementne cijevi su iz upotrebe u svrhu izrade vodovodnih cijevi izbačene jer su se boljim pokazali drugi materijali.

Ove cijevi treba mijenjati jer su zastarjele i proizvode gubitke, a zbog svog sastava podložne su oštećenjima pa njihova popravka stvara dodatne troškove.

Naše Preduzeće poduzima sve potrebne mjere da vodovodna infrastruktura nema negativan utjecaj na kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Podsjećamo, u toku je rekonstrukcija vodovodne mreže u sklopu druge tranše EBRD kredita a u većini ulica u kojima se vrši rekonstrukcija mijenjaju se azbestcementne cijevi.