Pozivni centar

033 483 400
savjeti

Zašto je voda ponekad bijela ili ostavlja bijele tragove?

12.09.2023 u 12:30

Povremena pojava bijele vode na česmi posljedica je prisustva mikroskopskih mjehurića vazduha u vodi koji nastaju usljed promjena u pritisku ili temperaturi vode u toku transporta kroz cjevovod. Mjehurići vazduha se oslobađaju iz vode tako da se voda u čaši bistri odozdo prema gore i nakon 2-3 minute voda postaje bistra.

Zašto je voda ponekad bijela ili ostavlja bijele tragove?

Pojava bijele vode usljed prisustva mjehurića vazduha je prirodna fizikalna pojava, ne utječe na zdravstvenu ispravnost vode i nema povezanosti sa prisustvom hlora u vodi.

Bijeli talog u void – tvrdoća vode

Svaka prirodna voda sadrži veće ili manje količine rastvorenih minerala. Dužim stajanjem vode, a naročito prokuhavanjem vode dolazi do taloženja minerala i to uglavnom kalcijum karbonata i magnezijum karbonata u vidu bijelog taloga – kamenca. Količina kamenca koja se taloži direktno zavisi od sadržaja minerala u vodi, odnosno od tvrdoće vode. Ukoliko su u vodi prisutni joni željeza kamenac može biti narandžaste ili smeđe boje.

Tvrdoća vode u sarajevskom vodovodnom sistemu je 10 – 14 °dH (srednje tvrda voda), osim u dijelu Ilidže u zoni vodosnabdijevanja “Stup” gdje je tvrdoća 18 – 19 °dH (tvrda voda).

Tvrdoća vode je prirodna karakteristika vode i ne utječe na zdravstvenu ispravnost vode u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Pojava žute, narandžaste ili smeđe boje

Kratkotrajna pojave žute, narandžaste ili smeđe boje vode je karakteristična za situacije nakon prekida u vodosnabdijevanju, bez obzira na to da li je do prekida došlo usljed zatvaranja vode zbog radova koje vrši KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo ili je vodu zbog radova ili iz nekog drugog razloga zatvorio upravitelj objekta. U tim situacijama se voda iz tzv “slijepih krakova” tj. dijelova vodovodnih instalacija u kojima voda nije u redovnoj cirkulaciji (naprimjer u stanovima u kojima niko ne boravi) vraća u cjevovod i nakon uspostavljanja vodosnabdijevanja, ta voda se prva pojavljuje na česmama. U slijepim krakovima može doći do korozije unutrašnjih instalacija i do pojave željeza u vodi koje daje karaketrističnu žutu, narandžastu ili smeđu boju. Pojava takvog obojenja je kratkotrajna i u zavisnosti od dužine priključne instalacije i unutrašnjih instalacija potrebno je izvršiti ispiranje u trajanju od desetak  minuta dok se voda ne izbistri.

Svim ispitivanjima uzoraka vode koja nakon prekida u vodosnabdijevanju ima pojavu navedenog obojenja i uzoraka nakon ispiranja do pojave uobičajenog izgleda vode, utvrđeno je da koncentracija željeza u uzorcima uzetim neposredno nakon gubitka boje u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, tj. može se koristiti za piće.

Ukoliko se obojenje vode zadržava duže vrijeme od gore navedenog ili ukoliko postoje drugi razlozi za sumnju u zdravstvenu ispravnost vode, građani se mogu obratiti našoj Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode na telefon 033/483-415 (od 7:30 do 16:00 sati) ili dispečerskom centru na telefon 033/210-707 (00:00 – 24:00 sati). Laboratorija će u slučaju potrebe izvršiti uzorkovanje vode na česmi ili na vodomjeru i obavijestiti zainteresiranu stranu o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode.

U svakom slučaju, bez obzira da li je došlo do pojave obojenja vode ili nije, preporučuje se ispiranje unutrašnjih vodovodnih instalacija nakon svakog prekida u vodosnabdijevanju ili nakon dužeg nekorištenja vode u objektu, kada odvrnete česmu pustite da vode oteče.