Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

12.09.2023 u 15:11

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su u ulici Ahmeta Ljubunčića vršili radove na prebacivanju pet priključaka, u ulici Safeta Zajke prebačen je jedan priključak i izvršena popravka provizorije a u ulici Ibrahima hafiza Ridžanovića vršeni su radovi na izradi privremene veze.

Nastavljeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu u ulici Trebevićka. Radovi na rekonstrukciji priključka vrše se u ulici Čadordžina, u kojoj je iznađen i osposobljen i ulični ventil a popravka priključka vrši se u ulici Vratnik mejdan, gdje se ujedno vrše i radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 200. Popravka priključka vrši se i na uglu ulica Ljubljanska-Trebevićka.

U ulici Antuna Hangija vrše se radovi na popravci kvara na glavnoj cijevi DN 300 a na uglu ulica Halida Kajtaza –Braće Begić iznađen je i osposobljen zatvarač.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata su u ulici Trebevićka vršili radove na izradi separatnog priključka. Ugrađeno je pet metara keramičke cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju.

U ulici Panjina kula položeno je šest metara hobas DN 300 a na lokalitetu Azići postavljen je armirano betonski poklopac.

Tokom dana vršeni su i radovi na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Franjevačka, Igmanska, Put Mladih Muslimana, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Husrefa Redžića a čišćenje kanala i slivnika u ulici Behdžeta Mutevelića. Ručno čišćenje slivnika vršeno je u ulicama Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića i Put Famosa.