Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

13.09.2023 u 14:50

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Safeta Zajke i Ibrahima hafiza Ridžanovića, kao i radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Velika aleja.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su u ulici Ahmeta Ljubunčića vršili radove na prebacivanju četiri priključka a u ulici Kamenica potok vrše se radovi na izmještanju cjevovoda DN 100 u dužini pet metara.

U ulici Orlovačka izvodili su se radovi na rasjecanju glavne cijevi a popravke kvarova na glavnim cijevima vršene su u ulicama Dr. Kasima Hadžića i Višegradska kapija.

Radovi na rekonstrukciji priključka vrše se u ulici Ragiba Džinde a popravke priključaka izvršene su u ulicama Huremuša i Donja Jošanica.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Trebevićka završili radove na izradi separatnog priključka. Ugrađeno je 12 metara keramičke cijevi DN 150 mm. U ulici Panjina kula položeno je šest metara hobas cijevi DN 300.

Tokom dana vršeni su i radovi na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Safeta Zajke, Džemala Bijedića, Maršala Tita i Aleja lipa, ručno čišćenje slivnika u ulicama Kemala Kapetanovića i Behdžeta Mutevelića, ručno čišćenje šahtova u ulici Safeta Zajke a čišćenje taložnika vršeno je u ulici Paromlinska.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama: Ahmeta Rizve, Rašida Bešlije, Bačići, ArmijeBiH, Bratunačka čikma, Mustafe Begića, Gornja mahala i Kakrinjski put.