Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

14.09.2023 u 15:15

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Dobojska.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su u ulici Ahmeta Ljubunčića prebacili četiri priključka, u ulici Humska popravljen je kvar na glavnoj cijevi DN 100 a u ulici Mali Sedrenik  popravljen je kvar na cijevi DN 300.

Radovi na rekonstrukciji priključka vrše se u ulici Husrefa Redžića a radovi na prespajanju priključka vrše se kod stadiona na Grbavici. Popravke priključaka izvršene su u ulicama Sedrenik i Put Mladih Muslimana a na uglu ulica Širokac-Kovači prepakovan je zatvarač DN 300.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Panjina kula položili 12 metara separatnog kanala hobas DN 300. Na uglu ulica Terzibašina-Put Mladih Muslimana vrše se radovi na popavci uličnog kanala.

Tokom dana vršeni su i radovi na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Safeta Zajke, Ramiza Jašara, Porodice Foht, Adema Buče, Marka Marulića, Maršala Tita, Aleja lipa, Doglodi i Istočno Sarajevo. Ručno čišćenje slivnika vršeno je u ulicama Kemala Kapetanovića i Behdžeta Mutevelića, ručno čišćenje šahtova na Vratniku a čišćenje taložnika u ulici Paromlinska. U ulici Maršala Tita izvršeno je i snimanje kanala.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Bajre Kaljanca, Osječki put, Dobroševićka, Kakrinjski put i u Trnovu.