Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 15.09.2023.

15.09.2023 u 08:47

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Safeta Zajke, Mustafe Pintola, Dugi sokak i Hasana Brkića.
Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Behdžeta Mutevelića a ručno čišćenje slivnika u ulicama Adema Hubijara i Behdžeta Mutevelića.
Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bijambare.