Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Plan očitanja vodomjera za period 18.09-22.09.2023. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

15.09.2023 u 12:51

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo će u periodu od 18.09. do 22.09.2023. godine vršiti očitanje vodomjera na lokalitetima: BLAŽUJ - VRELO BOSNE –HRASNICA - SOKOLOVIĆ KOLONIJA, SOKOLOVIĆ KOLONIJA  - BUTMIR- STUP, STUPSKO BRDO – NEDŽARIĆI - DOBRINJA, ALIPAŠINO POLJE – MOJMILO - ŠVRAKINO SELO, HRASNO BRDO - OTOKA - MALTA - GRBAVICA 2. Molimo sve korisnike na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Plan očitanja vodomjera za period 18.09-22.09.2023. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

Detaljniji pregled očitanja po danima:

18.09.2023. godine lokalitet BLAŽUJ - VRELO BOSNE – HRASNICA - SOKOLOVIĆ KOLONIJA (ulice Mitrići, Kamenolom, Mratnjevače, Magistrala, Plandište, Bosanski ljiljan, Sarajevska rijeka, Slana bara, Dr Halid bega Hrasnice, Generala Izeta Nanića, Bunica, Kerima Džafića, Igmanskih bataljona, Uzunovića sokak, Stari Kovači, Igmanska cesta, Glavogodina, Hrasnička cesta, Podigmanska, Sestara Elčić, Seada Bublina, Zeleni put, Ribnjača, Stari drum, Stari harem, Mirsada Foče, Kovačev kamen, Crnih labudova, Jablanička, Lamekanija, Hamze Mekića, 15. maja, Ruževik, Braće Toković, Kulenvakufska, Mejdan, Pandurica, Ali ef. Lokvančića, Stojčevac, Botulje, Ejuba Sarajkića, Ahmeda Bošnjaka, Reisa ef. Hadžiomerovića, Ćamila Marića, Sabita Užičanina, Večerica, Školska, Vrelo Bosne, Velika aleja, Vrutci, Vrelo, Bunica, Tvrdica, Kolibe, Put spasa, 6. aprila, Put Famosa, Kerima Džafića, Izeta Musića, Šehitluci, Derviš paše Bajezidagića, Zije Krajine, Gaj, Tinjak, Begluk, IV viteške brigade, Banjska, Krste Hegedušića, Lasički drum, Lasičke megare, Suvada Đulimana, Vojnički vrt, Bjelašnička, Fejze Softe, Sokolovićkog bataljona, Zavidovićka, Ahmed paše Hercegovića, Bajre Kaljanca, Dževada Hanjalića, Neumska, Bademe Sokolović, Most spasa, Huseina Đoze, Igmanske oluje, Prve Bošnjačke brigade, Jusufa Bublina, Braće Bučan, Avde Karabegovića, Bihorska, Arnaudija, Sejfulaha Prohe, Medžazi, Ferhat paše Sokolovića, Ajvaz Dedina).

19.09.2023. godine lokalitet SOKOLOVIĆ KOLONIJA  - BUTMIR - STUP (ulice Umihane Čuvidine, Ahmeda Ljubunčića, Trg 22. aprila, Ibrahima hafiza Ridžanovića, Kapetana Hajre Mešića, Aladža, Osmana ef. Rastodera, Francuske revolucije, Džananova, Nihadija, Marice Uherke, Karla Malya, Jasike, Čolakovića kula, Hipodrom, Poligonska, Sjenička, Bajrama Hasanovića, Lopate, 21. marta, Butmirskog bataljona, 13. juna, Orlovača, Branilaca Donjeg Kotorca, Kotorac donji, Tuneli, Katera, Aerodromska, Butmirski vrtovi, Mlinska, Plavi put, Saliha Žige, Nedžada Delića, Izeta Čomore, Ilirska, Butmirska cesta, Jasenje, Kasindolska, Lepenička, Nikole Kolumbića Šake, Salke Terzića, Dr Seida Hukovića, Smaila Balića, Dr Avde Sučeske, Dr Ševale Zildžić Iblizović, Friedriha Adolfa, Zuhdije Kadrića, Dr Atifa Purivatre, 14. maj 92, Mehmedalije Bojića, Dobrinjska, Stupska, Zdenka Markulja, Latička, Ešrefa Kovačevića, Munira Gavrankapetanovića, Stupsko brdo, Kenana Dubravića, Dr Ibrahima Tepića, Kasindolskih žrtava, Davorina Popovića, Dr Silve Rizvanbegović).

20.09.2023. godine lokalitet STUPSKO BRDO – NEDŽARIĆI - DOBRINJA (ulice Aleja Bosne Srebrene, Hajrudina Šabanije, Braće Mulić, Senada Poturka Senčija, Branislava Nušića, Republike Bugarske, Uzeira Sarača, Olivera Ibrahimovića, Dr Kasima Begića, 18. septembra, Enisa Srne, Fehima Agića Age, Ramiza Salčina, Stupsko brdo, Karla Mijića, Fra Antuna Kneževića, Asima Behmena, Teheranski trg, Hermanna Gmeinera, Želimira Vidovića Kelija, Lukavička cesta, Hasana Sućeske, Adija Mulabegovića, Senada Mandića Dende, Adija Mulabegovića, Šukrije Pandže, Rudija Čajevca, Rudolfa Rude Tomića, Akifa Šeremeta, Andreja Andrejevića, Franca Prešerna, Šefika Dorića, Bulevar Mimar Sinana, Habibe Stočević, Hakije Turajlića, Reufa Muhića, Midhata Begića, Eniza Cocalića, Vase Butozana, Rudija Alvadža, Vladimira Nazora, Marina Držića, Omera Dolovčića, Luja Pastera, Branka Mikulića, Aziza Sokolića, Rejhana Demirdžića, Omera Hajama, Sarajevskih ilegalaca, Nadežde Petrović, Voje Dimitrijevića, Oslobodilaca Sarajeva, Trg Zlatnih ljiljana,Vahide Maglajlić, Trg grada Prato, Sulejmana Filipovića, Trg djece Dobrinje, Grada Bakua, Kasima Prohića, Nurije Pozderca, Emila Zole, Esada Pašalića, Avde Ćuka, Bulevar branioca Dobrinje, Janka Jolovića, Hamdije Kapidžića, Kunovska, Lava Tolstoja, Dobrinjske bolnice, Omladinskih radni brigada, Salke Lagumdžije, Trg sarajevske olimpijade, Grada Kalgarija, Salke Nezečića, Mustafe Kamerića).

21.09.2023. godine lokalitet ALIPAŠINO POLJE – MOJMILO - ŠVRAKINO SELO (ulice Džemala Bijedića, Radenka Abazovića, Srđana Aleksića, Halilovići, Olimpijska, Trg Barcelone, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNOBiH-a, Trg međunarodnog prijateljstva, Ante Babića, Trg solidarnosti, Ive Andrića, Bajrama Zenunija, Trg nezavisnosti, Geteova, Bosanska, Rasima Turkušića, Hasiba Brankovića, Safeta Hadžića, Sulejmana ef. Musića, Prvomajska, Majdanska, Višegradska, Sulejmana Pačariza Hodže, Ferida Srnje, Kodžina, Bosanskih kraljeva, Vejsila Čurčića, Nadira Kafedžića, Gatačka, Kraljice Jelene, Kenana Demirovića, Prnjavorska, Jajačka, Alibega Firdusa, Ćamila Avdića, Avde Hodžića, Atife Karalić, Amira Muharemovića, Kanara, Mahmuta Mahmutovića, Vrbovska, 10. maj, Dolina mira, Harisa Kurtovića, Cazinska, Abdurahmana Sirrija, Muftije Džabića, Velikokladuška, Fočanska, Hamdije Pozderca, Mojmilska, Dr Mustafe Denišlića).

22.09.2023. godine lokalitet HRASNO BRDO - OTOKA - MALTA - GRBAVICA 2 (ulice Novopazarska, Milinkladska, Olovska, Posavska, Brčanska, Žrtava fašizma, Ilije Engela, Gradačačka, Prijedorska, Antuna Branka Šimića, Milana Preloga, Azize Šaćirbegović, Aleja lipa, Džamijska, Ferde Hauptmana, Nedima Filipovića, Dr Fetaha Bećirbegovića, Paromlinska, Srebrenička, Zenička, Saliha Udžvalića, Fojnička, Marka Marulića, Alojza Benca, Butmirska, Envera Šehovića, Malta, Bugojanska, Sprečanska, Goraždanska,  Bulevar Meše Selimovića, Bihaćka, Kemala Kapetanovića, Hasana Brkića, Behdžeta Mutevelića, Porodice Ribar, Topal Osman paše, Trg heroja, Zvornička, Hrasnička, Hamida Hadžibegića, Triglavska,Varaždinska, Put Mladih muslimana, Teočačka, Šanac, Kupreška, Ante Fijamenga, Hercegovačka).