Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Poziv potrošačima da izmire dugovanja uz otpis zateznih kamata

15.09.2023 u 14:26

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo obavještava potrošače da mogu izmiriti dugovanja za usluge potrošnje vode i odvodnje uz 100 % otpis zateznih kamata u slučaju jednokratnog plaćanja trenutnog dugovanja i sudskih troškova.

Poziv potrošačima da izmire dugovanja uz otpis zateznih kamata

Potrošači se mogu obratiti Centru za potrošače u ulici Jaroslava Černija br. 8 kako bi dobili više informacija o načinu uplate dugovanja.