Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

15.09.2023 u 15:23

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Jošanička.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su u ulici Umihane Čuvidine izvršili prebacivanje devet priključaka. U ulici Zabosnica popravljen je kvar na glavnoj cijevi, u ulici Muje Šejte izvršeno je rasjecanje cijevi DN 100 a u Novopazarskoj ulici saniran je lom glavne vodovodne cijevi DN 100.

Radovi na popravkama priključaka izvršeni su u ulicama Sokolovićkog bataljona, Panjina kula, Kobilja glava, te u ulici Orahov brijeg na tri mjesta. U ulici Osik izvršeno je ispiranje cjevovoda, u ulici Nafije Sarajlić isključenje potrošača a u ulici Aleksandra Puškina iznađen je ulični ventil. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Panjina kula položili osam metara separatnog kanala hobas DN 300, te prebacili tri fekalna priključka.

Na lokalitetu Šip izvršeno je otkopavanje zatrpanih šahtova i ugradnja i betoniranje puratora na istim, a u ulici Bakarevića vršeni su radovi na otkopavanju i probijanju armirano betonske cijevi DN 500 mm za potrebe snimanja iste.

Tokom dana vršeni su i radovi na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Safeta Zajke, Mustafe Pintola, Dugi sokak i Hasana Brkića, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Behdžeta Mutevelića a ručno čišćenje slivnika u ulicama Adema Hubijara i Behdžeta Mutevelića. Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bijambare.