Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 16., 17. i 18. 09. 2023.

15.09.2023 u 15:40

Za 16.09.2023. u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na
popravkama kvarova u ulicama Maršala Tita, Reisa Džemaludina Čauševića i Zaulice.

Za 17.09.2023. u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na
popravkama kvarova u ulicama Trebinjska i Franje Kluza.

Za 18.09.2023. u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na
popravkama u slijedećim ulicama: Mehmed paše Sokolovića, Derebent, Glamočka, Ahmeta Ljubunčića, Ibrahima hafiza Ridžanovića, Saita Orahovca, Safeta Zajke, Hotonj, Baruthana, Škaljin sokak, Nova baruthana, Tome Međe, Trg ZAVNOBiH-a, Zeleni ariš i Vlakovo.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.