Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 18.09.2023.

18.09.2023 u 08:58

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Baruthana, Kranjčevićeva, Ferhadija, Igmanska i Vrelo Bosne.
Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulici Ferhadija a ručno čišćenje podužne rešetke u ulici Safeta Hadžića. Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bijambare.