Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

18.09.2023 u 15:33

U toku su radovi na popravci kvarova u ulicama Franje Kluza i Tešanjska, kao i radovi na blindovanju bespravnog priključka u ulici Donji Hotonj.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su u ulici Ahmeta Ljubunčića vršili radove na izradi veze DN 100/100 a u ulici Derebent popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 150.

Radovi na popravkama priključaka izvršeni su u ulicama Glamočka, Saita Orahovca, Kalemova, te u ulici Skopljanska na dva mjesta a rekonstrukcija priključka izvršena je u ulici Kromolj. U ulici Mehmed paše Sokolovića nastavljeni su radovi na prebacivanju priključka. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su, između ostalog, po planu aktivnosti uradili slijedeće: u ulici Smaila Šikala urađeno je nivelisanje poklopca, u ulici Azići ugrađen je i betoniran poklopac, u ulici Kromolj betoniran prokop a na lokalitetu Postrojenja na Butilama izvršeno je postavljanje armirano-betonske ploče.

U ulici Panjina kula izvršen je mašinski iskop dužine četiri metra, prebačen je jedan fekalni priključak, te saniran dio puta sa betonom.

Tokom dana vršeni su i radovi na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Baruthana, Kranjčevićeva, Ferhadija, Igmanska i Vrelo Bosne, ručno čišćenje šahtova u ulici Ferhadija a ručno čišćenje podužne rešetke u ulici Safeta Hadžića. Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bijambare.