Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 19.09.2023.

19.09.2023 u 09:24

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Baruthana, Safeta Zajke, Velešići, te na lokalitetu Pale a ispitivanje kanala vršit će se na Baščaršiji.
Čišćenje kanala i slivnika vršit će se u ulici Muhameda efendije Pandže, ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulici Mustafe Behmena a ručno čišćenje podužne rešetke u ulici Safeta Hadžića. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Ranovačka.