Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Ministar Bečarević iznosi neistine o ViK-u, a ne poštuje zakon

15.11.2023 u 12:47

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević konstantno dezinformiše javnost i iznosi neistine o KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, a istovremeno ne poštuje zakone čime direktno utječe na stabilnost i rad Preduzeća.

Ministar Bečarević iznosi neistine o ViK-u, a ne poštuje zakon

Ministar Bečarević poredi 2019. godinu sa 2022. godinom kada je ostvaren najbolji finansijski rezultat na čelu sa kadrovima Naroda i pravde čiji je predsjednik Elmedin Konaković, a ne uzimajući u obzir okolnosti koje su nastupile u periodu od 2019. do 2022. godine, pandemiju koronavirusa, inflaciju…

Za 3.001.881 KM povećani su troškovi zaposlenika u skladu sa Kolektivnim ugovorom potpisanim između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata komunalne privrede za 2022. godinu.

Zatim, povećani su troškovi električne energije, goriva, materijala, roba, usluga i radova za 1.603.098 KM.

Povećani su i troškovi amortizacije za PPOV Butila i Projekat vodovod Sarajevo nastali nakon aktiviranja investicija prema preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima u iznosu od 6.077.842 KM.

Na pomenute troškove u ukupnom iznosu od 10.682.821 KM Preduzeće nije moglo ni na koji način utjecati. Da nije došlo do povećanja gore pomenutih troškova Preduzeće bi ostvarilo ubjedljivo najbolji i historijski rezultat poslovanja, odnosno nikad manji gubitak u poslovanju u iznosu od 5.769.886 KM, do sada najmanje zabilježeni gubitak je u iznosu 11.215.180 KM u 2019. godini.

Istina je da je kapital Preduzeća u 2019. godini iznosio 728.028.991 KM te da u 2022. godini iznosi 639.214.187 KM kao rezultat nepoštivanja člana 22. Zakona o komunalnim djelatnostima od strane resornog ministra.

Ministar navodi da broj popravljenih kvarova u 2022. godini iznosi 2.807, a da broj popravljenih kvarova u 2019. godini iznosi 3.359 ne uvažavajući činjenicu da se Preduzeće u 2022. fokusiralo na rekonstrukciju vodovodne mreže što će u konačnici i dugoročno proizvesti bolje rezultate i dovesti do smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu.

Ministar dezinformiše javnost o broju otvorenih radnih naloga jer svakodnevno dobija izvještaje sa brojem kvarova i otvorenih radnih naloga u kojem se jasno vidi da ne postoje značajnija odstupanja 2019. u odnosu na 2022. godinu po tom pitanju.

Slažemo se sa ministrom Bečarevićem da se dešava strahovita erozija, ali kompletne komunalne privrede od kako je on preuzeo funkciju ministra.

Netačno je da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo godišnje dobije preko 10 miliona KM jer je ViK-u u 2022. godini doznačen tačan iznos od 2.924.010 KM i to:

817.050 KM za sufinansiranje održavanja PPOV Butila,

700.000 KM za uslugu čišćenja uličnih slivnika, građevina i kanala za atmosferske vode,

106.960 KM za plaćanje PDV-a po kreditu EBRD i

1.300.000 KM za smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, a sve u skladu sa obavezama Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo iz Zakona o komunalnoj djelatnosti.

Ministar Bečarević mnoge zahtjeve i predmete upućene od strane Preduzeća čuva u svojim ladicama umjesto da ih stavlja u procedure i realizaciju, te time nanosi finansijsku i materijalnu štetu Preduzeću.

Ministar ignoriše zahtjev Preduzeća za finansiranje opravke kogeneracijskog postrojenja CHP (Postrojenje za proizvodnju električne energije) čiji je kvar ova Uprava naslijedila. Time onemogućava Preduzeću da ostvari uštede troškova po osnovu električne energije u iznosu do 270.000 KM godišnje.

Ministar Bečarević je upornim odbijanjem da dođe do potpisivanja Ugovora o pružanju javnih usluga koji je pripremio konsultant KPMG kao propisanu obavezu od strane banke EBRD u sklopu Projekta vodovod Sarajevo, doprinio da istekne ugovor ove konsultantske kuće, što dovodi u pitanje nastavak realizacije EBRD Projekta vodovod Sarajevo. Isto u konačnici dovodi i do povećanja troškova produženja ugovora konsultanta KPMG u iznosu od 100.000 EUR do kojeg sad neminovno mora doći zbog nemogućnosti zatvaranja ugovornih obaveza. Rezultat je materijalna i finansijska šteta i ugroženost treće tranše u iznosu od 5 miliona EUR i realizacije grant sredstava u iznosu od 4 miliona EUR.

Kako ministar Bečarević navodi da se smatra da je rješenje za probleme povećanja cijene vode za 60 posto, moramo obavijestiti javnost da on širi dezinformacije i da navedeno nije tačno. Naime, čitava priča o cijeni vode počinje nakon izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH za 2021. godinu u kojem je dato negativno mišljenje na finansijske izvještaje Preduzeća, a kao jedno od glavnih uporišta za negativno mišljenje je da Preduzeće neće moći nastaviti poslovati neograničeno sa gubicima iz razloga što cijena vode nije formirana u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo.

Na osnovu preporuka iz revizorskog izvještaja Preduzeće je u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo dostavilo zahtjev za utvrđivanje najniže cijene vodnih usluga.

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 74. sjednici održanoj 14.04.2022. godine donijela rješenje o imenovanju članova Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Dana 14.03.2023. godine Neovisno stručno tijelo Vlade Kantona Sarajevo je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo dostavilo Mišljenje i izvještaj o radu sa prijedlogom nove cijene.

Ignorisanjem dostavljenog Mišljenja Neovisnog stručnog tijela i nepostupanjem po istom ministar jasno krši Zakon o komunalnim djelatostima, član 22. i ranije donesene odluke Vlade Kantona Sarajevo.

Često u svojim medijskim istupima osvrće se na prijave koje govore o navodnom kršenju određenih zakona i procedura u Preduzeću. Kako bi prikupio političke poene u javnost iznosi neistinite informacije čime kontinuirano pokušava narušiti kredibilitet i integritet Preduzeća i članova Uprave.