Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

16.11.2023 u 15:55

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Kapetana Hajre Mešića prebacili pet priključaka, u ulici Panjina kula prebačena su dva priključka a u ulici Kromolj tri priključka.

Nastavljeni su radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu u ulici Kurta Schorka a izrada novog priključka vršena je i u ulici Hasana Merdžanovića.

Popravka priključka izvršena je u ulici Abdurahmana Sirije a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima izvršene su u ulici Paje, na dva mjesta i u ulici Nurije Pozderca, gdje je osposobljen i zatvarač.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Braće Mulić uradili dva šahta, te završili radove na izgradnji separatnog priključka.

I u ulici Trebinjska završeni su radovi na izradi separatnog priključka. Ugrađeno je osam metara keramičke cijevi DN 150 mm. Tokom dana završeni su radovi na popravci priključnog kanala u ulici Mustafe Dovadžije.

Na Trgu zlatnih ljiljana izvršena je zamjena poklopca, na Otoci namještanje poklopca, u ulici Srđana Aleksića zatrpavanje iskopa a u ulici Ćemerlina dosipanje iskopa.

Radovi na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika vršili su se planiranom dinamikom. U ulici Okrugla izvršeno je snimanje priključnog kanala.