Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 17.11.2023.

17.11.2023 u 09:01

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Smaila Šikala, Skenderija, Ložionička, Bulevar Meše Selimovića, Hrasnička cesta, Esada Pašalića, Omladinska, Sestara Elčić, Budžak, Nedima Filipovića i na lokalitetu Prača.
Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na Baščaršiji i Ilidži, crpanje septičke jame u ulici Paljevska a čišćenje podužne rešetke u ulici Iza gaja.