Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Plan očitanja vodomjera od 20.11. do 24.11.2023. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

17.11.2023 u 12:48

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo će u periodu od 20.11. do 24.11.2023.godine vršiti očitanje vodomjera na lokalitetima kako slijedi: STUPSKO BRDO - NEDŽARIĆI - DOBRINJA, ALIPAŠINO POLJE - MOJMILO - ŠVRAKINO SELO, GRBAVICA 1 - VRACA - MARIJIN DVOR, SKENDERIJA - BAŠČARŠIJA - BISTRIK.

Plan očitanja vodomjera od 20.11. do 24.11.2023. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

Molimo sve potrošače na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjeru kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

20.11.2023. godine lokalitet STUPSKO BRDO – NEDŽARIĆI - DOBRINJA (ulice Aleja Bosne Srebrene, Hajrudina Šabanije, Braće Mulić, Senada Poturka Senčija, Branislava Nušića, Republike Bugarske, Uzeira Sarača, Olivera Ibrahimovića, Dr Kasima Begića, 18. septembra, Enisa Srne, Fehima Agića Age, Ramiza Salčina, Stupsko brdo, Karla Mijića, Fra Antuna Kneževića, Asima Behmena, Teheranski trg, Hermanna Gmeinera, Želimira Vidovića Kelija, Lukavička cesta, Hasana Sućeske, Adija Mulabegovića, Senada Mandića Dende, Adija Mulabegovića, Šukrije Pandže, Rudija Čajavca, Rudolfa Rude Tomića, Akifa Šeremeta, Andreja Andrejevića, Franca Prešerna, Šefika Dorića, Bulevar Mimar Sinana, Habibe Stočević, Hakije Turajlića, Reufa Muhića, Midhata Begića, Eniza Cocalića, Vase Butozana, Rudija Alvadža, Vladimira Nazora, Marina Držića, Omera Dolovčića, Luja Pastera, Branka Mikulića, Aziza Sokolića, Rejhana Demirdžića, Omera Hajama, Sarajevskih ilegalaca, Nadežde Petrović, Voje Dimitrijevića, Oslobodilaca Sarajeva, Trg zlatnih ljiljana,Vahide Maglajlić, Trg grada Prato, Sulejmana Filipovića, Trg djece Dobrinje, Grada Bakua, Kasima Prohića, Nurije Pozderca, Emila Zole, Esada Pašalića, Avde Ćuka, Bulevar branioca Dobrinje, Janka Jolovića, Hamdije Kapidžića, Kunovska, Lava Tolstoja, Dobrinjske bolnice, Omladinskih radnih brigada, Salke Lagumdžije, Trg sarajevske olimpijade, Grada Kalgarija, Salke Nezečića, Mustafe Kamerića).

21.11.2023. godine lokalitet ALIPAŠINO POLJE - MOJMILO - ŠVRAKINO SELO (ulice Džemala Bijedića, Radenka Abazovića, Srđana Aleksića, Halilovići, Olimpijska, Trg Barcelone, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNOBiH-a, Trg međunarodnog prijateljstva, Ante Babića, Trg solidarnosti, Ive Andrića, Bajrama Zenunija, Trg nezavisnosti, Geteova, Bosanska, Rasima Turkušića, Hasiba Brankovića, Safeta Hadžića, Sulejmana ef. Musića, Prvomajska, Majdanska, Višegradska, Sulejmana Pačariza Hodže, Ferida Srnje, Kodžina, Bosanskih kraljeva, Vejsila Čurčića, Nadira Kafedžića, Gatačka, Kraljice Jelene, Kenana Demirovića, Prnjavorska, Jajačka, Alibega Firdusa, Ćamila Avdića, Avde Hodžića, Atife Karalić, Amira Muharemovića, Kanara, Mahmuta Mahmutovića, Vrbovska, 10. maj, Dolina mira, Harisa Kurtovića, Cazinska, Abdurrahmana Sirije, Muftije Džabića, Velikokladuška, Fočanska, Hamdije Pozderca, Mojmilska, Dr Mustafe Denišlića).

22.11.2023. godine lokalitet HRASNO BRDO - OTOKA - MALTA - GRBAVICA 2 (ulice Novopazarska, Milinkladska, Olovska, Posavska, Brčanska, Žrtava fašizma, Ilije Engela, Gradačačka, Prijedorska, Antuna Branka Šimića, Milana Preloga, Azize Šaćirbegović, Aleja lipa, Džamijska, Ferde Hauptmana, Nedima Filipovića, Dr Fetaha Bećirbegovića, Paromlinska, Srebrenička, Zenička, Saliha Udžvalića, Fojnička, Marka Marulića, Alojza Benca, Butmirska, Envera Šehovića, Malta, Bugojanska, Sprečanska, Goraždanska,  Bulevar Meše Selimovića, Bihaćka, Kemala Kapetanovića, Hasana Brkića, Behdžeta Mutevelića, Porodice Ribar, Topal Osman paše, Trg heroja, Zvornička, Hrasnička, Hamida Hadžibegića, Triglavska,Varaždinska, Put Mladih Muslimana, Teočačka, Šanac, Kupreška, Ante Fijamenga, Hercegovačka).

23.11.2023. godine lokalitet GRBAVICA 1 - VRACA - MARIJIN DVOR (ulice Zagrebačka, Grbavička, Splitska, Emerika Bluma, Trnovska, Ljubljanska, Radnička, Trebevička, Gabrijele Moreno Locateli, Nevesinjska, Ivana Gorana Kovačića, Šaćira Sikirića, Travnička, Terezija, Borak, Derviša Numića, Avde Smajlovića, Gornjovakufska,Vrbaska, Prozorska, Banjalučka, Pavla Lukača, Bledska, Hamdije Čemerlića, Dobojska, Teočačka, Husinjska, Dobojska, Samoborska, Husinjska, Ohridska, Urijan dedina, Soukbunar, Pećina, Nevesinjska, Porodice Foht, Debelo brdo, Kolodvorska, Ložionička, Put života, Džavida Haverića, Igmanska, Neretvanska, Kalesijska, Sakiba Nišića, Herceg Stjepana, Augusta Brauna, Fra Anđela Zvizdovića, Kralja Tvrtka, Mustajbega Fadilpašića, Franje Račkog, Koste Hermana, Vilsonovo šetalište, Vrbanja, Magribija, Dolina, Valtera Perića, Hamida Dizdara, Hiseta, Turhanija, Đoke Mazalića, Vrazova, Hamze Hume,Franca Lehara, Šibenska, Fra Filipa Lastrića, Zmaja od Bosne).

24.11.2023. godine lokalitet SKENDERIJA - BAŠČARŠIJA - BISTRIK (ulice Skenderija, Podgaj, Nurudina Gackića, Nova, Tekija, Stolačka, Boraca Zlatišta, Dr Jusufa Tanovića, Vefika Karabdića, Mrakuša, Cicin han, Žagrići, Vranjače, Hambina carina, Šumarka, Brajkovac, Nad lipe, Mjedenica, Save Škarića Zembilja, Čobanija, Ejuba Ademovića, Hadžiabdinica, Firduz begova, Za beglukom, Komatin, Sutorinska, Taleta Ličanina, Terzibašina, Brdo sokak, Goloderica, Harbina, Lipe, Bostarići, Ablakovina, Hadži Mustafe Bostarića, Jedileri, Bistrik basamci, Bistrik potok, Brdo džamija, Nad mejdan, Obala Isa bega Ishakovića, Alajbegovića, Konak,  Bistrik, Bakarevića, Bistrik medresa, Hulusina, Huremuša, Telali, Brodac, Mustajpašin mejdan, Kračule, Luledžina, Kazandžiluk, Bravadžiluk, Oprkanj, Halači, Tabaci, Baščaršija, Sarači, Ćulihan, Trgovke, Veliki čurčiluk, Mula Mustafe Bašeskije, Besarina čikma, Prote Bakovića, Ekmića čikma, Na varoši, Gazi Husrev begova, Mudželeti, Čizmedžiluk, Kazazi, Đulagina, Mali ćurčiluk, Zelenih beretki, Bazardžani, Kujundžiluk, Aščiluk, Kundurdžiluk, Halači, Abadžiluk, Hadži Ristića, Sime Milutinovića Sarajlije, Despičeva, Obala Kulina bana, Branilaca Sarajeva, Vladislava Skarića, Jankovića čokma, Štromajerova, Ćumurija, Tekija čikma, At mejdan, Hamdije Kreševljakovića, Čobanija, Ejuba Ademovića, Muhameda Kantardžića, Ferhadija, Ćemaluša, Kulovića, Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, Todora Švrakića, Hadži Damjanova, Jaroslava Černija, Edhema Mulabdića, Koturova, Velika avlija Laure Papo Bohorete, Jelića, Fra Grge Martića, Gajev trg, Gimnazijska, Dženetića čikma, Petrakijina, Mehmed paše Sokolovića, Nikole Kašikovića, Ivana Cankara, Niže banje, Josipa Štadlera, Muse Ćazima Ćatića).