Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

17.11.2023 u 15:28

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Safeta Zajke, zatim radovi na izmjeni ventila u šahtu na lokaciji Igman-Veliko polje, te popravka kvara u ulici Atife Karalić.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Kapetana Hajre Mešića i na Kromolju prebacili po dva priključka.

Radovi na popravkama priključaka izvodili su se u ulicama Bardakčije, Enesa Bičića i Dobrinjske bolnice, gdje je osposobljen i zatvarač.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Nahorevska izvodili radove na izgradnji kišnog priključka, položeno je četiri metra hobas cijevi DN 300 i ugrađeno reviziono okno dubine dva metra.

Nastavljeni su radovi u ulici Panjina kula na izradi separatnih priključaka a tokom dana urađena su dva priključka.

Radovi na čišćenju i pročepljenju kanala vršeni su u ulicama Smaila Šikala, Skenderija, Ložionička, Bulevar Meše Selimovića, Hrasnička cesta, Esada Pašalića, Omladinska, Sestara Elčić, Budžak, Nedima Filipovića i na lokalitetu Prača.

Čišćenje i pročepljenje slivnika vršeno je na Baščaršiji i Ilidži, crpanje septičke jame u ulici Paljevska a čišćenje podužne rešetke u ulici Iza gaja.