Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

20.11.2023 u 15:21

U toku su radovi na popravci kvara na spoju ulica Dr.Fuada Muhića i Gazi Hasan paše.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Kapetana Hajre Mešića prebacili tri priključka, u ulici Kromolj prebačen je jedan priključak a u ulici Safeta Zajke prebačeno je pet priključaka.

Radovi na popravkama priključaka izvodili su se u ulicama Muse Ćazima Ćatića, Mekote, Orahov brijeg, Vahide Maglajlić i Obhodža.

U ulicama Ragiba Džinde i Tandareva izvode se radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu a popravke kvarova na glavnim cijevima izvršene su u ulicama Bardakčije i Ramiza Salčina.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Panjina Kula izvodili radove na izradi dva separatna priključka.

U ulicama Adila Grebe i Kečina vršeni su radovi na popravci priključaka. Snimanje kanala izvršeno je u ulicama Okrugla, Atife Karalić i Bosanskih kraljeva.