Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 21.11.2023.

21.11.2023 u 09:32

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Ložionička i Timurhanova, te na Betaniji i Bentbaši a ispitivanje kanala vršit će se u ulicama Muhameda Hadžijahića i Kečina.
Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Sutjeska i Jelićeva a crpanje septičke jame na lokalitetima Rajlovac, Stanjevac, Vrelo Bosne i Jahorina.