Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 22.11.2023.

21.11.2023 u 15:52

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u slijedećim ulicama: Šejh Juje, Mandžina donja, Muhameda ef. Pandže, Velešići, Ibrahima hafiza Ridžanovića, Enesa Bičića, Alije Imamovića, Armije RBiH, Mustafe Busuladžića, Husrefa Redžića, Srđana Aleksića, Generala Mehmeda Alagića, Safeta Zajke, Kurta Schorka, Trebevićka, Azize Šaćirbegović, Armaganuša i Rosulje.
Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.