Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 22.11.2023.

22.11.2023 u 08:50

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Olovska, Igmanska, Paromlinska, Emira Bogunića Čarlija, Emira Šabanije i Ložionička.
Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na lokalitetu Malta, Nedžarići, Skenderija i Budakovići, čišćenje bazena u ulicama Mjedenica i Nusreta Fazlibegovića a crpanje septičke jame u ulici Bačići.