Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Izvršni direktor Šerak: Pokrenute aktivnosti za konačno rješavanje zbrinjavanja mulja

08.02.2024 u 13:00

Izvršni direktor Šerak: Pokrenute aktivnosti za konačno rješavanje zbrinjavanja mulja Izvršni direktor Šerak: Pokrenute aktivnosti za konačno rješavanje zbrinjavanja mulja

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Bojan Bošnjak održao je sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, na čelu sa ministricom Nasihom Pozder, Svjetske banke, te predstavnicima KJKP "Vodovod i kanalizacija" na čelu sa izvršnim direktorom za kanalizacioni sistem Adnanom Šerakom, na temu zbrinjavanja otpadnog mulja na lokalitetu Butila.

Radi se o još jednom od projekata kojim resorno ministarstvo planira riješiti jedan od gorućih ekoloških problema u Kantonu Sarajevo.

Važno je podsjetiti da u okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz javnog kanalizacionog sistema nastaje mulj koji je neophodno zbrinjavati na ekološki i prihvatljiv način. Nakupljeni mulj se ne zbrinjava od 2019. godine, otkada je postrojenje stavljeno u funkciju, pa se današnji sastanak može smatrati ključnim za rješavanje ove problematike.

Na sastanku je dogovoreno da će se u cijelu problematiku intenzivnije uključiti Svjetska banka sa svojim ekspertnim timom.

Kantonalno resorno ministarstvo za ovu namjenu, odnosno za izradu potrebne Studije, izdvojilo je potrebna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu. 

Još jedan od ključnih zaključaka s današnjeg sastanka je da će se zajedno sa Svjetskom bankom formirati tim za implementaciju ovog projekta, a kojeg će voditi Svjetska banka. 

Početak aktivnosti na provedbi ovog projekta planiran je za kraj februara 2024. godine.

"Sastanak je bio produktivan po pitanju budućih koraka koje je neophodno poduzeti, imali smo konkretne zaključke i krenuli smo ka konačnom rješavanju zbrinjavanja mulja u FBIH, a samim tim ćemo i mi kao Preduzeće riješiti nakupljene količine mulja.Vjerujemo da će se ovaj projekat doesti do kraja i da ćemo imati dobre rezultate", kazao je izvršni direktor Šerak.