Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024.

08.02.2024 u 15:24

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Aleja Bosne Srebrene, radovi na prebacivanju priključaka u ulici Isevića sokak, kao i popravke kvarova u ulicama Salke Nazečića i Suada Hasanovića.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 08. 02.2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Panjina kula prebacili tri priključka, radovi na popravci priključaka izvršeni su u ulicama Halilovići i Jabuka a blindovanje priključka u ulici Šehitluci.

U ulici Srđana Aleksića položeno je šest metara cjevovoda DN 200 mm i izvršena priprema za tlačnu probu a u ulici Džemala Bijedića radilo se na izmještanju cjevovoda DN 100. Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi izvršena je u ulici Teheranski trg.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže danas su završili radove ulici Mis Irbina. Urađena je rekonstrukcija fekalnog priključka a u toku su radovi na zatrpavanju kanala, obradi zonle u revizionom oknu, ugradnja poklopca i betoniranje prokopa.

U ulici Panjina kula izvršena je izrada jednog atmosferskog priključka, kao i betoniranje prokopa a na Darivi su postavljena i betonirana dva poklopca.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje kanala u ulicama Safvet bega Bašagića, Samira Ćatovića Kobre, Hendekuša, Safeta Zajke, Krka i na Bjelašnici a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Mis Irbina.

Crpanje septičke jame izvršeno je u ulicama Mihaljevska, Rakovička cesta i Kamenolom.

Snimanje kanala izvršeno je u ulicama Bjelave i Triglavska.