Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Plan očitanja od 12.02. do 16.02.2024. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjeru

09.02.2024 u 09:55

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo u periodu od 12.02. do  16.02.2024. godine vršit će očitanje vodomjera na lokalitetima SOKOLJE - ZABRĐE, RELJEVO – AHATOVIĆI – DOBROŠEVIĆI – DOGLODI - OTES, ILIDŽA – OTES - LUŽANSKO POLJE - OSIK, GLADNO POLJE – VLAKOVO – OSIK - BJELAŠNICA- IGMAN, BLAŽUJ - VRELO BOSNE – HRASNICA - SOKOLOVIĆ KOLONIJA.

Plan očitanja od 12.02. do 16.02.2024. godine: Molimo potrošače da osiguraju nesmetan pristup vodomjeru

Molimo sve korisnike na ovim lokalitetima da obezbjede nesmetan pristup vodomjeru kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

12.02.2024. godine lokalitet SOKOLJE - ZABRĐE (ulice Kralja Stjepana Tomaševića, Mirze Bakarana, Numan paše Ćuprilića, Viteška, Prof.dr. Ramiza Velića, 8. marta, Gazi Mehmed paše Fidahića, Franje Kluza, Ibrahima Pečevije, Humačka ploča, Ibre Ćeske, Nusreta Brkića, Saita Orahovca, Rogatička, Abdulaha Bošnjaka, Porodice Šečić, Porodice Korkut, Alije Prepoljca Cunija, Samira Radovca, Senada Čolića, Osmana Asafa Sokolovića, Zaima Imamovića, Ibrahima Perviza, Porodice Prašević, Rajlovačka cesta, Avde Palića, Enesa Bičića, Atifa Čoke, Porodice Zimić, Braće Brezac, Porodice Bećirbašić, Alije Imamovića, Porodice Babačić, Braće Aruković, Braće Bešo, Sade Hadžića, Braće Fazlić, Mustafe Bajića, Harisa Čampare, Muniba Bajrovića, Ahmeda Rizve, Braće Baljić, Reljevska, Paljevska, Podrinjska, Istočnobosanska, Kobiljak, Brodska).

13.02.2024. godine lokalitet RELJEVO - AHATOVIĆI - DOBROŠEVIĆI - DOGLODI - OTES (ulice Dobroševićka, Tjepovački put, Ramiza Hrvačića, 14. juna, Ahatovićka, Ranovačka, Doljanska, Šehidska, Devet šehida, Pašića put, Mehe Žige, Uglješe Uzelca, Bojnička, Gorana Čišića, Bregovi, Sadžak, Začardak, Zabosnice, Senada Fazlića, Doglodi, Bjelugovička, Butilska, Mihaljevska Skladi, Blatuša, Trešnje, Unska, Luke, Zaulica, 14. septembra, Bare kod Stupa, Fridriha Kacra, Barska, Mliništa, Terovića, Sastavci, Seada Sinanovića, Spomenik, Trg Oteškog bataljona, Oteška, Čitlučka, Azići, Mehe Porobića, Tvornička, Jana Doršnera, Krešimira Zelića, Ograde, Lutvije Jukovića Luxa, Nikole Šopa, Joze Penave, Ismeta Alajbegovića Šerbe, Hifzi Bjelevca, Doglodske barice).

14.02.2024. godine lokalitet ILIDŽA – OTES - LUŽANSKO POLJE - OSIK (ulice Pijačna, Ivana Brkića, Cap Anamur, Dragana Kulidžana, Rahima Ćatovića, Franje Vuletića,Vjekoslava Kljajića, Briješćanska,Vitomira Lukića, Bačići, Kurta Schorka, Dragana Kulidžana, Fadila Hadžića, Zaima Topčića, Josipa Slavenskog, Edhema Eke Džubura, Gliše Jankovića, Željeznička, Abdulaha ef. Kantamirije, Tome Međe, Gazi Hasan paše, Prve samostalne brigade, Dr Fuada Muhića, Ibrahima Ljubovića, Rustempašina, Bosanskih gazija, Mustafe Ice Voljevice, 25. novembar, Nasihe Kapidžić, Midhata Hujdur Hujke, 12. mart, Emira Bogunića Čarlija, Ustanička, Butmirska Cesta, Harisa Merzića, Dr Mustafe Pintola, Mala aleja, Jahiela Fincija, Samira Ćatovića Kobre, Josipa Pančića, Ramiza Jašara, Karima Zaimovića, Vinka Šamarlića, Hamze Čelenke, Blažujski drum, Lužansko polje, Vreoca, Magistrala, Plandište, Tukovi, Rate Dugonjića, Emira Šabanije, Muniba Avdića, Karamušići, Mekote, Mratnjevače).

15.02.2024. godine lokalitet GLADNO POLJE – VLAKOVO – OSIK – BJELAŠNICA - IGMAN (ulice  Kakrinjski put, Šamin gaj, Rakovička cesta, Zeleni ariš, Grabovine, Vidovci, Plantaže, Polje, Stara pruga, Kovačevac, Vlakovo, Rogačići, Nadosjek, Remze Ahmetovića, Blažuj, Hendekuša, Mali kiseljak, Zujevinska, Gaj brdo, Čauš, Drage Filipovića, Mekote, Gornji Osijek, Osječki put, Bratunačka cesta, Osik, Bjelašnica, Igman).

16.02.2024. godine lokalitet BLAŽUJ - VRELO BOSNE - HRASNICA - SOKOLOVIĆ KOLONIJA (ulice Mitrići, Kamenolom, Mratnjevaće, Magistrala, Plandište, Bosanski ljiljan, Sarajevska rijeka, Slana bara, Dr Halid bega Hrasnice, Generala Izeta Nanića, Bunica, Kerima Džafića, Igmanskih bataljona, Uzunovića sokak, Stari Kovači, Igmanska cesta, Glavogodina, Hrasnička cesta, Podigmanska, Sestara Elčić, Seada Bublina, Zeleni put, Ribnjača, Stari drum, Stari harem, Mirsada Foče, Kovačev kamen, Crnih labudova, Jablanička, Lamekanija, Hamze Mekića, 15. maja, Ruževik, Braće Toković, Kulenvakufska, Mejdan, Pandurica, Ali ef. Lokvančića, Stojčevac, Botulje, Ejuba Sarajkića, Ahmeda Bošnjaka, Reisa ef. Hadžiomerovića, Ćamila Marića, Sabita Užičanina, Večerica, Školska, Vrelo Bosne, Velika aleja, Vrutci, Vrelo, Bunica, Tvrdica, Kolibe, Put Spasa, 6. aprila, Put Famosa, Kerima Džafića, Izeta Musića, Šehitluci, Derviš paše Bajezidagića, Zije Krajine, Gaj, Tinjak, Begluk, IV viteške brigade, Banjska, Krste Hegedušića, Lasički drum, Lasičke megare, Suvada Đulimana, Vojnički vrt, Bjelašnička, Fejze Softe, Sokolovičkog bataljona, Zavidovićka, Ahmed paše Hercegovića, Bajre Kaljanca, Dževada Hanjalića, Neumska, Bademe Sokolović, Most spasa, Huseina Đoze, Igmanske oluje, Prve Bošnjačke brigade, Jusufa Bublina, Braće Bučan, Avde Karabegovića, Bihorska, Arnaudija, Sejfulaha Prohe, Medžazi, Ferhat paše Sokolovića, Ajvaz Dedina).